Vrijwilligers – De helden van VCV

Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 

Als bestuur van volleybalvereniging VCV willen wij u allen van harte uitnodigen voor een belangrijke bijeenkomst waarbij wij ons nieuwe vrijwilligersbeleidsplan zullen presenteren. De bijeenkomst vindt plaats op 27 maart 2024 om 19:30 in de vergaderruimtes van Sporthal West. 

Het is geen geheim dat onze vereniging momenteel kampt met een tekort aan vrijwilligers. Als gevolg hiervan wordt het steeds uitdagender om onze activiteiten op het gewenste niveau te houden en te zorgen voor een inspirerende en gezellige omgeving voor onze (jeugd)leden. Het gebrek aan vrijwilligers heeft een directe impact op de kwaliteit en de diversiteit van de activiteiten die wij kunnen aanbieden, en daarmee ook op de algehele ervaring van onze (jeugd)leden. 

Bepaalde vrijwilligerstaken binnen onze vereniging zijn al een langere periode onderbezet. Daarbij nemen de bestaande vrijwilligers veel van de taken op zich. Te veel! Dit brengt een risico met zich mee dat deze onderbezetting de club kan schaden op verschillende vlakken, waaronder op vlak van financiën, ledenwerving, talentontwikkeling, maar bovenal het plezier in sporten. Het is dan ook cruciaal dat wij deze uitdaging aanpakken voordat de negatieve gevolgen zich verder manifesteren. 

Daarom willen wij tijdens de bijeenkomst het nieuwe vrijwilligersbeleidsplan presenteren, waarin wij ons plan uiteenzetten om gezamenlijk dit probleem aan te pakken. Wij bespreken deze avond hoe wij vrijwilligers kunnen werven aan de hand van een nieuw puntensysteem, wat onder de teams wordt uitgerold om zo de taakverdeling eerlijker te gaan verdelen onder de leden en de ouders van de jeugdleden. Verder vertellen wij onze ideeën hoe wij de betrokkenheid van onze leden kunnen vergroten en welke ondersteuning wij kunnen bieden aan degenen die zich willen inzetten voor onze vereniging.  

Uw aanwezigheid en betrokkenheid bij deze bijeenkomst zijn essentieel. Samen kunnen wij een plan smeden om de toekomst van onze vereniging veilig te stellen en te versterken. Bovendien is dit een kans voor u om vragen te stellen, suggesties te doen en uw stem te laten horen over dit belangrijke onderwerp.  

Wij hopen van harte dat u in staat bent om aanwezig te zijn. In ieder geval verzoeken wij alle (jeugd)teams om minimaal twee personen als vertegenwoordiger te sturen. Samen kunnen wij het verschil maken en ervoor zorgen dat VCV blijft floreren.  

Met vriendelijke groet,  

Bestuur van VCV 

Quote: Het lidmaatschap van een vereniging geeft niet alleen maar rechten maar kent ook verplichtingen. De leden zijn immers mede-eigenaar van de vereniging en hebben dus mede de plicht om een bijdrage te leveren om de vereniging in stand te houden. 

Structuur VCV

Wat kun jij doen voor jouw volleybalclub?

Spreekt een van de taken jou aan, stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@vcv.nu .

Klik hier voor de uitleg van alle vrijwilligerstaken.