Vacatures

Vacatures

Wat kun jij doen voor jouw volleybalclub?

Op de spoed-ALV van 11 april jl. was het huidige vrijwilligerstekort het belangrijkste onderwerp van gesprek. Naar aanleiding daarvan hebben wij onderstaande vacaturelijst opgesteld om jullie als leden een beeld te geven waar de huidige knelpunten liggen. Gelukkig hebben we inmiddels diverse positieve reacties en aanmeldingen gekregen. Maar we hebben nog veel meer handjes nodig.

Laat onderstaande lijst eerst rustig op je inwerken en als een van deze taken je aanspreekt, mail dan naar voorzitter@vcv.nu. Wij gaan dan graag met je in gesprek.

Op donderdagavond 17 mei a.s. zijn wij als huidig bestuur aanwezig tijdens het duettentoernooi. We gaan dan graag met je in gesprek over wat jij kan doen voor de vereniging. Mocht je wel wat willen doen, maar niet direct weten welke van onderstaande taken je past dan spreken we je ook graag de 17e.

 Vacatures
Bestuursleden

VCV zoekt minimaal 3 nieuwe bestuursleden. Waarbij momenteel de functies van voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid vacant zijn. Echter is aanpassing van de huidige structuur bespreekbaar.

 • Voorzitter: We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en leden vorm geeft aan de ambities en toekomst van onze vereniging. Als voorzitter coördineer je de bestuurstaken, behartig je de belangen van de vereniging en treed je waar nodig naar buiten toe. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je kunt je inleven in de diverse leden van de vereniging, bent in staat tot verbinden van mensen en bent besluitvaardig. Je zit maandelijks de bestuursvergaderingen en twee per jaar de ALV voor. Daarnaast is het wenselijk dat je geregeld je gezicht laat zien op de thuiszaterdagen.
 • Algemeen bestuurslid: Je bent maandelijks aanwezig bij de bestuursvergaderingen en ondersteunt op de plekken waar het nodig is en wat bij je past. De precieze invulling is bespreekbaar.
 • Penningmeester: Als penningmeester draag je zorg voor de financiële administratie, de begroting en het financiële beleid van de vereniging en geef je medebestuursleden advies op dit gebied. Daarnaast denk je mee over allerlei andere tactische en strategische bestuurszaken. We proberen bij deze vrijwilligersfunctie uiteraard rekening te houden met je persoonlijke wensen en mogelijkheden. We zoeken iemand met ervaring in een financiële functie, maar je hoeft geen financieel zwaargewicht te zijn.

Trainers

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek naar trainers voor minimaal 5 seniorenteams en voor 5 jeugdteams. In overleg ben je verantwoordelijk voor één of twee trainingen per week en het is wenselijk dat je bij een deel van de wedstrijden aanwezig kan zijn. Zit je beperkt in vrije tijd dan zijn vele alternatieven bespreekbaar, bijvoorbeeld te denken aan duofuncties. Heb je wel interesse, maar twijfel je over je kwaliteiten? Meld je toch aan! We hebben ruimte voor diverse assistent-trainers of mogelijkheden tot het volgen van trainerscursussen, zowel intern bij ervaren trainers, als extern bij de Nevobo.

Mocht je niet elke week de tijd hebben maar trainen geven wel leuk vinden, meld je dan ook. We willen graag een trainerspoule vormen waar vaste trainers bij verhindering een vervanger uit kunnen benaderen.

Scheidsrechters

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek naar scheidsrechter om te fluiten op verschillende niveaus. Uiteenlopend van jeugdwedstrijden tot de regionale wedstrijden van de seniorencompetitie. Waarbij het in overleg mogelijk is om enkel thuiswedstrijden te fluiten. De benodigde papieren voor regionale seniorenwedstrijden kunnen behaald worden door het volgen van een scheidsrechtercursus, welke in Veenendaal georganiseerd zal gaan worden. Deze cursus kost je drie ochtenden en het aantal te fluiten wedstrijden gaat in overleg.  Mocht je enkel jeugdwedstrijden willen fluiten dan is het volgen van een internetcursus voldoende. Dit kost je slechts 1-2 uur van je vrije tijd.

Uitvoerende taken

Daarnaast zijn er veel kleinere taken die opgepakt moeten worden. Waarbij diverse taken maar een aantal momenten per seizoen actueel zijn. Hier onder staan enkele vacatures.

 

 • Materiaalbeheer
  Als materiaalbeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van de eigen materialen van de club. Hieronder vallen de ballentassen, kastballen, het materiaalhok en de diverse trainingsmaterialen. Je bent aanspreekpunt voor de teams bij problemen met het materiaal. Tevens communiceer je met het bestuur over benodigd nieuw aan te schaffen materiaal.
 • Kledingbeheer
  Aan begin van het seizoen zorg je ervoor dat alle teams voorzien zijn van voldoende wedstrijdshirts. Na afloop van de competitie verzamel je alle shirts weer en controleer je of de ingeleverde tassen compleet zijn. Aan de hand van de teamindelingen voor het komende seizoen maak je een nieuwe verdeling van de shirtjestassen. Waarbij je rekening houdt met de lopende sponsorcontracten die soms aan een bepaald team gebonden zijn. Je bent aanspreekpunt voor de teams bij problemen (bijv. een kapot shirt).
 • Communicatie en PR
  We zijn op zoek naar leden het leuk vinden om stukken tekst te schrijven voor de website en lokale media. De berichten kunnen gaan over gespeelde wedstrijden maar ook over georganiseerde activiteiten binnen de club. Daarnaast zien wij als bestuur graag dat er maandelijkse of tweemaandelijkse een nieuwsbrief uitgaat naar alle leden met belangrijke mededelingen vanuit bestuur maar ook vanuit de club en over toekomstige activiteiten.
 • Technische commissie
  We zijn voor de diverse technische commissies opzoek naar aanvullingen. Binnen de technische commissie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van teamindelingen en het uitvoeren van het technisch beleid. In deze taak heb je nauw contact met de diverse trainers en is het wenselijk dat je ook geregeld zelf bij de teams trainingen of wedstrijden bezoekt. Je coördineert het hoger meetrainen binnen de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Tellers en lijnrechters
  Naast scheidsrechters zijn wij ook op zoek naar uitbreiding van de poule van tellers voor de nationale wedstrijden. Bij deze wedstrijden wordt geteld via het digitale wedstrijdformulier. We kunnen hiervoor een eenmalige cursus/informatieavond organiseren, daarnaast is het mogelijk eerst een aantal maal met een ervaren teller samen ingedeeld te worden.
  Bij de wedstrijden van heren 1 zijn wij als club verantwoordelijk voor het leveren van lijnrechters. Momenteel worden er wekelijks teams aangewezen die twee vlaggers moeten leveren. Echter zou het mooi zijn als we ook hier een poule van enthousiastelingen zouden vormen waarbij iedereen een aantal keer per seizoen als vlagger langs de lijn staat.
 • Zaalwachtcoördinator
  Afgelopen seizoen zijn wij gestart met een project om de zaalwacht te laten draaien door actieve jeugdleden die daarvoor een kleine vergoeding ontvangen. De zaalwacht is verantwoordelijk voor het opbouwen van de velden en gedurende de dag voor het aanpassen van de nethoogtes voor de diverse teams. In het huidige systeem is bij elke thuiszaterdag wel een seniorenteam verantwoordelijk voor de coördinatie. In het verleden hebben wij gewerkt met zaalwachtcoördinatoren/zaalmanagers. Zij waren aanwezig om de aanwezige zaalwacht aan te sturen en waren perfect op de hoogte van de precieze taken. Ook hier werd gerouleerd binnen een poule van mensen die aantal dagdelen per seizoen ingeroosterd werden. Het zou wenselijk zijn de functie zaalmanager weer nieuw leven in te blazen. Waarbij we willen streven naar gescheiden ochtend- en middagdienst.
 • Vrijwilligerscoördinator
  Idealiter komt er ook een vrijwilligerscoördinator. Hiermee ben je een belangrijke schakel tussen de vrijwilliger en het bestuur. Je bent aanspreekpunt voor de diverse vrijwilligers bij problemen op praktisch gebied, bijvoorbeeld in de roostering. Bij inhoudelijke problemen binnen een vrijwilligerstaak zoekt de betreffende vrijwilliger contact met zijn of haar aanspreekpunt binnen het bestuur. Je hebt een overzicht van de huidige vacatures en de potentiële nieuwe vrijwilligers kunnen zich bij jou melden. Daarnaast is wenselijk dat je bij openstaande taken actief nieuwe vrijwilligers gaat werven.
 • Beachcommissie
  Naast de vele taken in de zaal hebben leden gedurende de zomermaanden de mogelijkheid om te beachvolleyballen. Hiervoor bestaat sinds een aantal jaar de beachcommissie. Zij zijn verantwoordelijk voor de volledige organisatie om het beachvolleyballen mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan planning, communicatie naar de leden, aantrekken van trainers, de veldhuur, beheer van materiaal etc. Om deze taken zoveel mogelijk te kunnen verdelen zou het goed zijn dat er meer leden actief betrokken raken in de beachcommissie.
 • Ondersteuning bij organisatie diverse toernooien Gedurende het seizoen organiseren we bij VCV meerdere toernooien voor de diverse afdelingen binnen VCV. Hierbij kun je denken aan het oliebollentoernooi, duettentoernooi, CMV-toernooi, Volleybaldirect Open (NOJK) en recreantentoernooi. Op de diverse toernooidagen zijn extra handjes altijd gewenst.

Spreekt een van bovenstaande taken jou aan, stuur dan een mailtje naar voorzitter@vcv.nu.