Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen, om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als opvang voor leden met een klacht.

VCV heeft 2 vertrouwenscontactpersonen. Neem contact op via vertrouwen@vcv.nu met Arjan van Wijk of Stephanie van de Haar.