Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Met Plezier en Veilig Sporten bij VCV Volleybal

We vinden het belangrijk dat bij VCV iedereen met plezier kan sporten, zich thuis voelt bij de vereniging en veilig bij ons kan sporten. Hiervoor heeft VCV een Veiligheidsbeleid ontwikkeld. Voor meer info: www.vcv.nu/veilig-sporten

Een voorbeeld hiervan is dat van trainers, een aantal vrijwilligers en commissie leden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is aangevraagd. In de media gaat het dan vaak over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, maar het kan ook gaan om andere zaken zoals het wisselbeleid, de sfeer binnen het team (bijv. pesten of buitensluiten van iemand) of ander ongewenst gedrag waardoor je met minder plezier gaat volleyballen.

Het belangrijkste is om dit dan te bespreken met de betrokkenen, bijvoorbeeld je teamgenoten, trainer, coach of ouders.

Soms lukt het niet om de situatie zelf op te lossen – dan is het goed om te weten dat VCV je wil helpen. Hiervoor hebben we twee 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld; Stephanie van de Haar en Arjan van Wijk. Zij kunnen je helpen bij situaties die het sporten even minder leuk maken.

Wil je contact met ze? Mail naar: vertrouwenspersoon@vcv.nu

 

U kunt ook de VCP van de Nevobo raadplegen: Janine Pleizier
Je kunt haar bereiken via mail of bel 06 4631 7335.
Wil je liever anoniem iets melden?  Anoniem een melding doen kan hier

Wel merken we dat de onzekere tijden ons nog niet voorbij zijn, voor ons als vereniging niet maar ook voor onze leden niet. De stijging van alle prijzen om ons heen maakt ons onzeker wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld de zaalhuur, maar baat ons ook zorgen voor onze leden. Wij denken graag mee als het financieel even tegen zit, dit kan door om contact op te nemen met penningmeester@vcv.nu of onze vertrouwenspersonen via vertrouwenspersoon@vcv.nu. Daarnaast zijn er ook verschillende fondsen zoals het https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht/.

 

Want dat is waar wij als vereniging voor staan: VCV is een vereniging waar iedereen met plezier komt volleyballen!