Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

De rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen, om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie.
Zij fungeren als opvang voor leden met een klacht.

VCV heeft 2 vertrouwenscontactpersonen, te weten: Arjan van Wijk of Stephanie van de Haar
Neem contact op via vertrouwenspersoon@vcv.nu

U kunt ook de VCP van de Nevobo raadplegen: Janine Pleizier
Je kunt haar bereiken via mail of bel 06 4631 7335.
Wil je liever anoniem iets melden?  Anoniem een melding doen kan hier

Wel merken we dat de onzekere tijden ons nog niet voorbij zijn, voor ons als vereniging niet maar ook voor onze leden niet. De stijging van alle prijzen om ons heen maakt ons onzeker wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld de zaalhuur, maar baat ons ook zorgen voor onze leden. Wij denken graag mee als het financieel even tegen zit, dit kan door om contact op te nemen met penningmeester@vcv.nu of onze vertrouwenspersonen via vertrouwenspersoon@vcv.nu. Daarnaast zijn er ook verschillende fondsen zoals het https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht/.