Contributie

Contributie

Voor het seizoen 2022/2023 gelden de volgende contributies:

Contributie
Senioren prestatie (vanaf 18 jaar) € 459,-
Senioren competitie (vanaf 18 jaar) € 354,-
Jeugd A/B (12 t/m 18 jaar) € 358,-
Jeugd C (12 t/m 18 jaar) € 332,-
Jeugd D (10 t/m 12 jaar) € 222,-
Jeugd CMV (6 t/m 10 jaar) € 141,-
Recreanten (vanaf 18 jaar) € 175,-
Trainingsuren per week
Senioren prestatie minimaal 4 uur
Senioren competitie 2 uur
Jeugd A/B minimaal 4 uur
Jeugd C 3 uur
Jeugd D (competitie) 3 uur
Jeugd CMV 1,5 uur
Recreanten 1,5 uur

De bepaling van de hoogte van de contributie vindt plaats op basis van leeftijd en is niet teamgebonden. Bovenstaande bedragen zijn op jaarbasis. De contributie wordt automatisch geïncasseerd in 4 gelijke termijnen.

De incassodatums zijn globaal:

  • begin oktober
  • begin december
  • begin februari
  • begin april

Indien u door omstandigheden gedurende (ten minste) 2 maanden verhinderd bent om te volleyballen, kunt u dit aan de penningmeester doorgeven zodat de incasso tijdelijk wordt stopgezet. Gelieve dit tijdig door te geven aan de penningmeester.

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van het seizoen. Dit dient te worden gedaan via het afmeldformulier.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen soms gebruikmaken van speciale regelingen voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Uiteraard wordt deze steun vertrouwelijk behandeld door de penningmeester.