Contributie

Contributie

Voor het seizoen 2018/2019 gelden de volgende contributies:

Senioren + wedstrijd € 337,-
Senioren zonder wedstrijd € 250,-
Jeugd A/B € 241,-
Jeugd C € 216,-
Jeugd D (competitie) € 161,-
Jeugd CMV € 134,-
Recreanten € 166,-
Toeslagen
2e training Senioren en Jeugd A/B/C € 100,-
2e training Jeugd D en CMV € 50,-

De bepaling van de hoogte van de contributie vindt plaats op basis van leeftijd en is niet teamgebonden. Bovenstaande bedragen zijn op jaarbasis. De contributie wordt automatisch geïncasseerd in 4 gelijke termijnen.

De incassodatums zijn globaal:

  • begin oktober 2018
  • begin december 2018
  • begin februari 2019
  • begin april 2019

Indien u door omstandigheden gedurende (ten minste) 2 maanden verhinderd bent om te volleyballen, kunt u dit aan de penningmeester doorgeven zodat de incasso tijdelijk wordt stopgezet. Gelieve dit tijdig door te geven aan de penningmeester.

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van het seizoen. Dit dient te worden gedaan via het afmeldformulier.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen soms gebruikmaken van speciale regelingen voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Uiteraard wordt deze steun vertrouwelijk behandeld door de penningmeester.