Aanmeldformulier

VCV Aanmeldformulier

Voornaam:

Achternaam:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geslacht:
ManVrouw

E-mail:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

Naam rekeninghouder:

IBAN/Rekeningnummer:

Eerder lid geweest bij nevobo?
JaNee

Zo ja, bij welke club? Zo nee, dan kan je dit leeg laten

Ik ga spelen in team: (indien bekend)

De contributie wordt automatisch geïncasseerd in 4 gelijke termijnen. De incassodatums zijn globaal: begin oktober, begin december, begin februari, begin april.

Akkoord met automatisch incasso: JaNee

Akkoord met de AVG van VCV: Bekijk hier de AVG van VCV JaNee

Hierbij verklaart u of ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde persoon dat er foto's en video's die gemaakt worden door VCV ook gebruikt mogen worden alleen door VCV. (aankruisen waar u toestemming voor geeft)
Op de website van VCVOp facebook/twitter/instagram van VCV

Voor je spelerspas is een digitale pasfoto vereist, deze moet het formaat van 600x800 pixels bevatten, het bestandstype moet .jpg zijn en je moet duidelijk jezelf identificeren.

Let op, het verzenden kan even duren.