Aanmeldformulier

VCV Aanmeldformulier

  Voornaam:

  Achternaam:

  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Geboortedatum:

  Geslacht:

  ManVrouwX

  E-mail:

  Telefoonnummer thuis:

  Telefoonnummer mobiel:

  Naam rekeninghouder:

  IBAN/Rekeningnummer:

  Eerder lid geweest bij nevobo?

  JaNee

  Zo ja, bij welke club? Zo nee, dan kan je dit leeg laten

  Ik ga spelen in team: (indien bekend)

  De contributie wordt automatisch geïncasseerd in 4 gelijke termijnen. De incassodatums zijn globaal: begin oktober, begin december, begin februari, begin april.

  Akkoord met automatisch incasso: JaNee

  Akkoord met de AVG van VCV: Bekijk hier de AVG van VCVJaNee

  Hierbij verklaart u of ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde persoon dat er foto's en video's die gemaakt worden door VCV ook gebruikt mogen worden alleen door VCV. (aankruisen waar u toestemming voor geeft)
  Op de website van VCVOp facebook/twitter/instagram van VCV

  Voor je spelerspas is een digitale pasfoto vereist, deze moet het formaat van 600x800 pixels bevatten, het bestandstype moet .jpg zijn en je moet duidelijk jezelf identificeren. Voor recreanten leden niet van toepassing

  Let op, het verzenden kan even duren.